Piagam Pelanggan


  • Memberi layanan mesra kepada semua
  • pelanggan sekolah.
  • Memberikan perkhidmatan pendidikan kepada semua murid.
  • Memberi peluang kepada semua murid
  • meningkatkan potensi diri dalam semua
  • aktiviti sekolah.
  • Setiap aduan akan disiasat dan diberi maklum balas dalm tempoh kurang daripada tiga hari berkerja.
  • Setiap cadangan/usul yang munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah.
  • Memberi peluang kepada staf sekolah untuk meningkatkan profesionalisme melalui latihan dari semasa ke semasa.
  • Memastikan setiap arahan pihak Kementerian Pelajaran diambil tindakan selewat-lewatnya sehari selepas surat/arahan diterima.
Advertisements